Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin aydınlatma ve Rıza Metni

 

1.       Aydınlatma Metni’nin Amacı ve ŞirketimizinVeri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz AYSET SEYAHAT TURİZM VE OTELCİLİK A.Ş. müşterilereilişkin veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunukapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup, işbu Aydınlatma ve Rıza Metniile söz konusu Kanun gereğince müşterilerin www.bidunyatatil.com tarafından gerçekleştirilen kişisel veriişleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve tüm bu hususlardaki şirketimizinuygulaması hakkında kişisel veri sorumlusu olarak aşağıda ayrıntılı olarakbilgilendirme yapılmıştır.

2.       Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenmeAmacı:

Kişiselverileriniz, şirketimiz faaliyet konuları ile ilgili olarak öncelikle sunduğumuzhizmetler, hizmetlerimizin kalitesini artırabilmek, satış ve pazarlamafaaliyetleri ile raporlama, bilgi güvenliği, yasal yükümlülüklerin yerinegetirilmesi, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirme amaçlarıylakullanılacaktır. İşbu Aydınlatma metni doğrultusunda kişisel verileriniz, açıkrızanız bulunmadan başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

3.       Müşterilere Ait İşlenecek Kişisel Veriler:

6698 SayılıKVK Kanunu Madde 6/1 de özel nitelikli kişisel veriler belirtilmiş olup(ilgilinin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebiveya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgiliverileri ile biometrik ve genetik verileri) Madde 6/2 ye göre şirketimizcesayılan özel nitelikli kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmaksızınişlenmemektedir.

KVK KanunMaddesi 6/3 kapsamında sağlık ve cinsel hayat dışındaki veriler ancak kanununöngördüğü hallerde, gerekli ve yeterli önlemler alınarak açık rıza alınmaksızınişlenebilmektedir.

4.       Müşterilere Ait Kişisel Verilerin SilinmesiYok Edilmesi veya Anonim hale getirilmesi:

6698 Sayılıyasanın 7/1 Maddesi uyarınca, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadankalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi karşılığında şirketimizcesilinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Kişisel verileriniz ile ilgilitaleplerinizi başvuru formunun imzalı bir nüshasını “Çağlayan Mah. 2010 Sokak No.15 
Muratpaşa Antalya” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile eldeniletebilir ya da info@bidunyatatil.comelektronik posta adresine iletebilirsiniz.

5.       Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişiselveriler, bidunyatatil.com tarafından sunulan ürün ya da hizmetlerdenmüşterilerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafındanyapılması ve gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi, bidunyatatil.com’un yürütülenticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafındangerekli çalışmaların yapılabilmesi ve gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi, Kullanıcıdeneyimlerini geliştirmek, Kullanıcı güvenliğini sağlamak, Kullanıcıkimliklerini doğrulamak, operasyonel değerlendirme araştırmaları yapmak, sistemperformansını geliştirmek üzere olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcılarımızla,yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargıorganları ile paylaşılabilecektir.

6.       Müşterilere Ait Kişisel Verilerin ToplanmaYöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişiselveriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilenhukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde ve buAydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte veaktarılmaktadır.