Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:
Şirketimiz AYSET SEYAHAT TURİZM VE OTELCİLİK A.Ş. Müşterilere ilişkin veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun gereğince müşterilerin www.bidunyatatil.com tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve tüm bu hususlardaki şirketimizin uygulaması hakkında kişisel veri sorumlusu olarak aşağıda ayrıntılı olarak bilgilendirme yapılmıştır.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Kişisel verileriniz, şirketimiz faaliyet konuları ile ilgili olarak öncelikle sunduğumuz hizmetler, hizmetlerimizin kalitesini artırabilmek, satış ve pazarlama faaliyetleri ile raporlama, bilgi güvenliği, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirme amaçlarıyla kullanılacaktır. İşbu Aydınlatma metni doğrultusunda kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

3. Müşterilere Ait İşlenecek Kişisel Veriler:
6698 Sayılı KVK Kanunu Madde 6/1 de özel nitelikli kişisel veriler belirtilmiş olup(ilgilinin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri) Madde 6/2 ye göre şirketimizce sayılan özel nitelikli kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

KVK Kanun Maddesi 6/3 kapsamında sağlık ve cinsel hayat dışındaki veriler ancak kanunun öngördüğü hallerde, gerekli ve yeterli önlemler alınarak açık rıza alınmaksızın işlenebilmektedir.

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim hale getirilmesi:
6698 Sayılı yasanın 7/1 Maddesi uyarınca, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi karşılığında şirketimizce silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi başvuru formunun imzalı bir nüshasını “Çağlayan Mah. 2011 Sokak No.27 Muratpaşa Antalya” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden iletebilir ya da info@bidunyatatil.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

5. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel veriler, bidunyatatil.com tarafından sunulan ürün ya da hizmetlerden müşterilerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi, bidunyatatil.com’un yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılabilmesi ve gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi, Kullanıcı deneyimlerini geliştirmek, Kullanıcı güvenliğini sağlamak, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, operasyonel değerlendirme araştırmaları yapmak, sistem performansını geliştirmek üzere olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcılarımızla, yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşılabilecektir.

6. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılmaktadır.

Fırsatlardan haberdar olun

E-bültene kaydolun